Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Nayan Aswar

Romance

4.0  

Nayan Aswar

Romance

छंद

छंद

1 min
82


हल्ली मला कळेनास झाल

कविता माझा छंद आहे की तुझी ओळख

शब्द पण हट्ट करायला लागले

कागदावर बोलायला

शाई पण उमटायला लागली

तुझ्या रूपाला रंग द्यायला

काही ओळी पण लाजायला लागल्या

अगदी तुझ्या सारख्या 


Rate this content
Log in