Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Priti Dabade

Others


3  

Priti Dabade

Others


चैत्रगौर

चैत्रगौर

1 min 243 1 min 243

चैत्रगौरीच्या सणाला

फेर धरती स्त्रिया

गाणी गात आठवत

माहेरची माया


हळदीकुंकवाच्या दिवशी

कामाला येई उल्हास

कैरीच्या डाळ पन्ह्याने

करीती देवीची आरास


Rate this content
Log in