Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

MAHENDRA SONEWANE

Others

3  

MAHENDRA SONEWANE

Others

भावाची आठवण

भावाची आठवण

1 min
280


होती रात्र पुनवेची , 

पावसाची धार होती । 

भावा तुझ्या आठवणीत , 

ताई वाट बघत होती ॥ 


माझ्या भावाची काळजी,

मला होती रे आठवत । 

संकटाच्या वेळी सदा , 

उभा राहतो सोबत ॥ 


तुझा आधार मला आहे , 

दूर गेली मी तुझ्या रे । 

तरी आहे सोबत तुझे , 

प्रेम नेहमी माझया रे ॥ 


मी खुप नशिबवान आहे , 

मला कधी कशाची पर्वा नसे । 

रागवणारा व प्रेम कराणारा भाऊ , 

सर्वात जास्त तुच असे ॥ 


आयुष्यात निसर्गाने,

दिला भाऊराया मला । 

त्याच्या सानिध्यात राहून , 

काही काळजी नाही मला ॥ 


Rate this content
Log in