Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Neha Khedkar

Inspirational

3  

Neha Khedkar

Inspirational

भाऊ..!

भाऊ..!

1 min
297


मी धडपडते तेव्हा सावरतोस तू...

मी रुसून बसते तेव्हा हसवतो तू

संकटे आली तर पाठीशी उभा असतोस तू..

कधी अभिमान तर कधी स्वाभिमान असतोस तू


कधी बाबा तर कधी मित्र असतोस तू..

कधी मृदू तर कधी प्रेमळ असतोस तू

जीवनाचा प्रत्येक वळणावर हक्काचा साथीदार असतोस तू..

माझावर येणाऱ्या प्रत्येक सुख-दुःखात जोडीदार असतोस तू


माझा आजचा आणि उद्याचा सल्लागार असतोस तू..

हसवणारा आणि रडवणारा जादूगार असतोस तू..

तुला शब्दात सांगता येणार नाही असा आहेस तू...

आजच्या special दिवशी प्रेमळ आठवांनी

नि गहिवरून आणणारा माझा "भाऊ"आहेस तू...


Rate this content
Log in