Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshata alias shubhada Tirodkar

Others

3  

Akshata alias shubhada Tirodkar

Others

बेडी

बेडी

1 min
12.1K


आपल्या आयुष्यात घालाव्यात लागतात आपल्याला बेड्या ...

गुन्हेगारीला तुरुंगाच्या बेड्या

आणि सरळ आयुष्यात जीवनाच्या बेड्या

लहानपणी मूल अटकतात अभ्यासाच्या बेड्यात

तरुणपणी प्रेमाच्या बेड्यात

थोडे मोठे झाले कि नोकरीच्या बेड्यात

नंतर संसाराच्या बेड्यात

म्हातारपणी आधारासाठी हातात काठीच्या बेड्या ...

होते सुटका बेड्यातून एकदाच

तुटते बेड्या तेव्हाच


Rate this content
Log in