Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

काव्य रजनी

Others

3  

काव्य रजनी

Others

बापाचं काळीज

बापाचं काळीज

1 min
11.8K


कधी कुणाला दिसले का

कधी कुणाला दिसले का

बापाचे काळीज रडतंय का

कधी त्याच मन झुरतय का.

कधी कुणाला दिसले का


आई आई सगळे करतात

बापाला मात्र का घाबरतात

बाप ते कधी जुमांनतत्त्त

कधी कुणाला दिसले का


घुंगरू बांधून चिमुकली पावलं

नाचत गळ्यात पडती तेव्हा

बापाचं आनंद सांगतोय का

कधी कुणाला दिसले का


बापाने केला लेकीचा द्वेष

नकळत पने रडतोय का

या जन्मात तरी होईल का

कधी कुणाला दिसले का


बापाने लेकीला सासरी धाडली

त्याच्या काळजाची चलनी झाली

जिवंतपणी त्याला मरण यातना झाली.

कधी कुणाला दिसले का


लेकीच्या दाराशी उभारला बाप

बापाचं ऊर कसा भरुनी तो 

लेकीच्या डोळ्याला होत्या असवांच्या धारा

कधी कुणाला दिसेल का


लेक सुखावली म्हणे

बाबा सदरा शिवला

सासूच्या धाकाने चाहा 

कोराच ठेवला जरी होता

घरामध्ये गाईचा तो गोठा

लेकीचा सासुपुढे

तोरा नाही मोठा

कधी कुणाला दिसले का


बाप म्हणे मनामध्ये मोकलून धाय

माझ्या लेकराला होती 

दुधावरची साय ......

कधी कुणाला दिसले का


असा कसा बाप नावाच्या 

देवाचा संग

सात जन्म झाले तरी

फेडू ना ते पांग...........

कधी कुणाला दिसले का

बापाचं काळीज रडतंय का

कधी त्याच मन झुरते का

कधी कुणाला दिसले का नाही दिसले तर जाणून घ्या

एकदा तरी बापाला पारखून घ्या पारखून घ्या.......


Rate this content
Log in