Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

बाप

बाप

1 min
23


बाप म्हणजे घराचा आधारवड

आनंदाने पुरवतो पोराबाळांचे लाड

वाटला जरी वरून कठोर

आतून असतो मृदु फार

घरात असतो त्याचाच वट

मुलाबाळांसाठी असतो तो खरा नट

बाप म्हणजे थोडी भीती

सांगू त्याच्या गोष्टी तरी किती

दिवसभर राबतो घरादारासाठी

आराम करत नाही कधी स्वतःसाठी

फिरावं लागायचं उन्हातान्हात गावोगाव

सोसले खूप सारे त्यांनी घाव

मुलांच्या कर्तृत्वाचा वाटतो त्याला अभिमान

राहिल सदैव प्रयत्न त्याचा राखण्यात मान


Rate this content
Log in