Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

काव्य रजनी

Others

3  

काव्य रजनी

Others

बाप लेक

बाप लेक

1 min
12.4K


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे

बोबडे बोलणाऱ्या बोलांचे

घुंगरू बांधलेल्या नाजूक पायांचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे

तिच्या होणाऱ्या कौतुकाचे

सतत हसणाऱ्या आवाजाचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे

पहिली पोळी लाटून तिची

चव जगावेगळी भासण्याचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे

जेवणाची वेळ झाली म्हणून

पटकन लेकीला शोधण्याचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे

मोठी झाली की लग्न मांडवात बसवण्याचे,

मन मारुनी एका कोपऱ्यात रडण्याचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे 

सासरी लेकीच्या गेला तर

तिचा आनंदी आनंद पाहण्याचे


नाते तुझे नि माझे

बाप आणि लेकीचे 

घट्ट नाळ जोडलेली असून

जीव लेकितच अडकण्याची


Rate this content
Log in