Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

प्रतिक्षा ...

Others

4.3  

प्रतिक्षा ...

Others

बाबाची लाडकी

बाबाची लाडकी

1 min
277


आज लाडकीच लगीन माझ्या बाबानं आनंदानं म्हटलं 

अन दुसऱ्याच क्षणी त्याच्या का डोळा पाणी दाटलं ?


तिचा गोड चेहरा पाहून त्याचा दिवस सुरु होई,

दिवसभराचा शीण सारा तिच्या हासूंत विरून जाई |


भूक पोटी नसली तरी बाबा चिऊसाठी जेवायचा,

कारण, तिचा शेवटला घास त्याच्याच ताटात सरायचा ।


सानुलीला झोपाया लागे बाबाच्याच हाताची उशी,

तिच्यावाचून उद्या बाबाला झोप तरी येणार कशी ?


बाबानं त्याच्या छकुलीला तळहाताच्या फोडावानी जपलंय,

तिच्या डोळा आलेलं पाणी, अलगद त्याच्या ओठांनी टिपलंय ।


बाबानं आज पुन्हा एकदा तिला मोठ्या प्रेमानं कुरवाळलं ,

कधी न रडलेल्या बाबानं आज डोळ्यातून पाणी गाळलं ।


बाबा इतकंच म्हणाला शेवटी, "सुखी राहा बाळा "

अन् माझ्याइतकाच लागो त्यांना माझ्या लेकराचा लळा ।


Rate this content
Log in