Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

अस्तित्व

अस्तित्व

1 min
217


पुष्कळ आले अडथळे 

खडतर झाला प्रवास

धैर्य कधी सोडलं नाही

ना सोडली कधी आस


मनसोक्त जगण्याचा

घेऊ द्या मला ही आस्वाद

साधी आहेत स्वप्न माझी

नका करू त्याचा घात


आयुष्यभराची माझ्या असे

परमार्थ अन साहित्य शिदोरी

अस्तित्व हे माझे 

कसं सोडू मी अर्ध्यावर्ती


उजळू द्या माझ्या देहाला

उमलू द्या माझ्या मनाला

पक्ष्यासम मुक्तपणे विहार

करू द्या माझ्याही जीवाला


Rate this content
Log in