Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

अशी मी असामी

अशी मी असामी

1 min
15


खडतर प्रवास आजवर घडला

स्वाभिमानी स्वभाव नेहमीच नडला

बरेच निर्णय जीवनातले चुकले

जिद्दीने पुन्हा विश्व उभारले 


अहंभावची बाधा कधी होऊ दिली नाही

लेखणीला माझ्या कधी थांबवले नाही

अन्याय कधी सहन झाला नाही

त्यासाठी मी नेहमीच लढत राही


संवेदनशील जरी असले तरी

उत्तम समाजकार्य करण्यासाठी

सतत माझे मन धडपडत राही

देशसेवेची मला आवड भारी


नात्यांत कधी व्यवहार करत नाही

मित्रांच्या एका हाकेला सदैव तत्पर राही

साधी सरळ व्यक्ती आहे मी खरं तर

स्वार्थी धूर्त माणसांपासून नेहमीच ठेवते मी अंतर


तत्वांशी कधी तडजोड करत नाही

लाचारी माझ्या स्वभावात नाही

कामात नेहमीच असते प्रामाणिक

कर्तव्यात जशी तत्पर सैनिक


जराशी मी हट्टी थोडी रागीट

तरी मी आहे थोडी स्वीट

कुणाला चुकून दुखावलं तर 

वाटे माझ्या मनाला guilt


मनाने मी हळवी 

विचार करते गंभीर

दिसत असले जरी शांत

तरी आहे मी खंबीर


Rate this content
Log in