Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Swati Chuttar

Inspirational Others

4.0  

Swati Chuttar

Inspirational Others

अंतर्मन

अंतर्मन

1 min
341


खूप काही दडलेलं असतं 

सर्वांच्याच अंतर्मनात...

पण अंतरीचं सारं काही 

नाही उतरवता येत पानांत...

 

मनातल्या तळाशी असतं 

एखादं गूढ गुपित...

ओठांवर येत नाही कधी 

अगदी असेना का मनमीत...


अथांग सागराचा तळ 

या गूढ मनालाही असतो..

पापणींकडांवर आलेल्या लाटांना 

ओठांचा किनारा लाभतो...

  

क्षितिजावरच्या आभाळालाही

आधार नसतो धरेचा

तिथं गेल्यावरच जाणवतं

तो फक्त भास असतो नजरेचा ...

 

अशा या गुजगोष्टी 

मनातच विसावतात 

एकांतात असताना मात्र 

नकळत वाहून जातात... 


ही कोणा एकाची नव्हे तर

सर्वांचीच आहे कहाणी

म्हणून तर मनासोबतच दिलंय 

गहिऱ्या नयनांमध्ये पाणी...


Rate this content
Log in