Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Swati Chuttar

Inspirational

3  

Swati Chuttar

Inspirational

आयुष्याचा कोरा कागद

आयुष्याचा कोरा कागद

1 min
381


आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर

काय लिहायचे, कसे लिहायचे...

लिहायचे की नाही लिहायचे...

ते आपणच ठरवायचे !

   आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर

   दुःख गिरवत बसायचे की...

   आनंदाची सुंदर नक्षी काढायची...

   ते आपणच ठरवायचे !

आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर

अधोगतीच्या रेघोट्या ओढायच्या की...

प्रगतीचा सुबक आलेख रेखायचा...

ते आपणच ठरवायचे ! 

   आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर

   दुःखाने भागून बाकी शून्यच ठेवायची की...

   सुखांच्या क्षणांचा गुणाकार करायचा ....

   ते आपणच ठरवायचे !​​​​​

आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर 

निराशेचे अश्रू ढाळायचे की...

आशेचे सप्तरंग भरायचे...

ते आपणच ठरवायचे !

   आयुष्याचा कोरा कागद

    तसाच कोराच ठेवायचा की...

    सत्कार्याने त्याला सजवायचा...

    ते आपणच ठरवायचे !


Rate this content
Log in