Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Swati Chuttar

Inspirational

3  

Swati Chuttar

Inspirational

रेशीम बंध प्रेमाचा...

रेशीम बंध प्रेमाचा...

1 min
66


रेशीम बंध हा प्रेमाचा ...

नाही नुसत्या धाग्यांचा !

बंध हा बहिणीच्या जिव्हाळ्याचा...  

अन् भावाच्या अनमोल वचनाचा !

बंध हा बालपणातील लटक्या रागाचा.. 

खोड्यांमधील आपुलकीचा !

बंध हा अंगणात रंगलेल्या डावांचा... 

चिमणीच्या दाताने खाल्लेल्या खाऊचा !

बंध हा लाडीक मस्करीचा... 

दोघांतील गूढ गुजगोष्टींचा !

बंध हा यशवंत भाऊरायाच्या अभिमानाचा !

अन् बहिणीच्या आठवणीतील अश्रूंचा ! 

बंध हा आईवडिलांच्या समाधानाचा... 

त्यांच्या संस्कारांचा व अतूट विश्वासाचा !

माहेरच्या ओढीचा अन् मायेच्या गोडीचा ! 

बंध हा प्रेमाचा... एकमेकांच्या आधाराचा !

असा हा बंध भाऊ-बहिणीच्या प्रेमळ नात्याचा !   


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational