Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया

1 min
11.6K


अक्षय तृतीया । सण महत्त्वाचा

शुभ मांगल्याचा । संस्कृतीत ।।


सण तृतीयेचा । दिवस भाग्याचा ।

संसार सौख्याचा । जीवनात ।।


आज जन्म दिन । परशूरामाचा ।

नाश क्षत्रियांचा । केला होता ।।


चैत्राचा महिना । दान धर्म करा ।

समृद्धीने भरा । घर दार ।।

 

सुवर्ण खरेदी । दिन सौभाग्याचा । 

सगळ्या लोकांचा । भारतात ।।


नदी माय गंगा । आली ती धरणी ।

समृध्दी पेरणी । ती शेतात ।।


कैरी पन्हे डाळ । आमच्या गावात ।।

गौरी मंदिरात । नैवेद्याला ।।


Rate this content
Log in