Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ravindra Gaikwad

Romance

3  

Ravindra Gaikwad

Romance

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर

1 min
77


मलाही आज झुलायचंय

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर,

मजा येईल खरी सजणी

सोबत तू असशील तर


विसरून जाऊ जीवन दुःख

सुखाचे सारे मोजू क्षण,

देऊ-घेऊ आनंदी आनंद,

जीवनाचं करूया सोनं


आठवणीच्या हिंदोळ्यावर

मला हवी तुझीच साथ,

दोघेच या जीवनात सदा

दोघेच नित्य सुख-दुःखात


मी किती गाऊ गुण तुझे

तुला काय सांग हवे,

तुला देतो चार झोके

तू ही मला चार झोके द्यावे


येती साऱ्याच आठवणी

झाला आनंद मज फार,

झुलायचे दोघे आपण

आठवणीच्या हिंदोळ्यावर


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance