Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Inspirational

2.4  

Prashant Shinde

Inspirational

आठ जून (8)

आठ जून (8)

1 min
2.7K


आठ जून(8)

पाचवा लॉकडाऊन

आठव्या दिवसाची सुपर सांज....!


आ ळस झटकायचं

ठ रलं एकदाचं

व्या प खूप झाला म्हटलं

दि वे लागणीची आता वेळ झाली...!

व ळचणीत पडलेले

सा रे मनसुबे डोकावू लागले

चि वचिवाट केल्यासारखे

सु रात गाऊ लागले...

प रत सुरुवात जोमाने

र ग लावून करायची आहे

सां जेलाही आता

ज  रा कर्तृत्व दाखवायचे आहे

     आज कसं आभाळ

     सोनपिवळं झालंय

     त्यालाही वाटतं

     सारं कळलंय.....!

शुभ सायंकाळ.!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational