Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Umesh Salunke

Abstract

3  

Umesh Salunke

Abstract

आणी बाणी

आणी बाणी

1 min
336


दिवस रात्र कष्ट करतो

घरातला कर्ता तो बाप असतो

देव त्याच्यावर आणीबाणी का ? आणतो....?


लहानाच मोठं पै पैं जमवतो

काही कमी पडायला नको म्हणतो

देव त्याच्यावर घरावर आणीबाणी का? आणतो....?


स्वतः साठी काही घेतं नसतो

 मुलाचं भविष्य घडवण्यासाठी

  खूप स्वप्न पहात असतो

  देव त्याच्यावर संकटाची आणीबाणी का? आणतो...?


  उद्या येणार माझ म्हातारपण

  मुलाबाळांच्या नातवात घालवायचं

  असच आयुष्य जगत राहायचं 

  अशी अशा मनी ठरवतो 

 देव त्याच्यावर आजा राची आणीबाणी का? आणतो....!


  सरळ मार्गाने वाटचाल धरतो

  अनेक प्रसगांतून सं गळ सहन करत 

  आलेला असतो त्यावर अन्याय होतो

देव त्याच्यावर आणीबाणी का ? आणतो.....?


Rate this content
Log in