Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vinay Dandale

Others

3  

Vinay Dandale

Others

आणि मोर मोठा झालाय..!

आणि मोर मोठा झालाय..!

1 min
189


ताला सुरात गाताना,

त्याला घास भरवताना 

तिचा उमाळणारा पान्हा 

मात्र केव्हाचाच आटून गेलाय.... 

आणि 

फुललेला मोगराही

दृष्टी अधू झाल्याने 

तिला दिसेनासा झालाय.... 

कारण काय तर - 

केतकीच्या बनात 

थुईथुई नाचणारा तिचा मोर 

नाचतानाचता केव्हाचाच 

कुठेतरी पसार झालाय....

आता तिला कळून चुकलेय 

दिवसागणिक काळ सोकावलाय 

आणि मोर मोठा झालाय...!


Rate this content
Log in