Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Romance

3.5  

Rajendra Vaidya

Romance

आले घन

आले घन

1 min
37


आले घन गेले घन.  ...                

कोरडेच माझे मन                    .   

.... विसरावे.                     

तू मलाच

हे सलते

रे मनात.   

वादळात वेलं जशी

मी पडले उन्मळून .....1

हे हळवे.                          

दु:ख कसे?                        

लावीतसे

मला पिसे.                   

गंध दूर, तू ही दूर.                    

फूल जाय हे मिटून.......२.                    

हे सजणानील घना.                         

अर्जविते.                   

पुन्हा पुन्हा.                   

नाहु घाल या मना.                   

चिंब करी तनु मन ......३.           


Rate this content
Log in