Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Others

4  

Priti Dabade

Others

आकाश

आकाश

1 min
243


निळसर आकाश

घेई लक्ष वेधून

सप्तरंगांची उधळण

दिसे इंद्रधनुतून


काळ्या काळ्या ढगांची

वर्णी लागे पावसाळ्यात

मेघगर्जनेने होई

मन कसे भयभीत


ताऱ्यांची मैफिल जमे

रात्रीच्या काळोखात

जणू भासे हितगुज 

प्रकाशाच्या नृत्यात


पक्षी, विमान घेई

आकाशात उंच भरारी

दृश्य ते पाहूनी

मनही घेई नव्याने उभारी


Rate this content
Log in