Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Inspirational

4.3  

Savita Kale

Inspirational

आई

आई

1 min
11.7K


आई

वात्सल्याची छाया

काळोखातील प्रकाश अन्

तेजस्वी चांदण्यांसम नितळ माया


आई

मायेचा पदर, 

कुरवाळी जेव्हा लेकरा, 

सुखाने भरून वाहे घागर


आई

म्हणजे परीस

होई सुवर्ण तयाचे

ज्याला लाभे तिचा सहवास


आई

ग्रीष्मामध्ये गारवा

सुकलेल्या वृक्ष, वेलींना

देई जगण्यास श्वास नवा


आई

पावसाची सर

भागे थेंबाने तहान

मृद्गंध राही तिचा जीवनभर


Rate this content
Log in