Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

ચૈતન્ય જોષી

Others


3  

ચૈતન્ય જોષી

Others


વરસ વરસ

વરસ વરસ

1 min 161 1 min 161

મોડોમોડો પણ હજુ વરસ વરસ,

સુધારી દેને તું આખું વરસ વરસ,


આભે મંડાઈ જા મન મૂકીને વળી,

ઘટાટોપ ઘને ચમકારે ગરજ ગરજ,


ચિંતા કેટલી છે કિસાનોની સહુને,

દશા એની વિચારી કૈં સમજ સમજ,


મૂક પશુઓ દીન બનીને ઊભાં છે,

એની વેદનાને હવે તો પરખ પરખ,


અનરાધાર વરસીને પાણી આપ તું,

જીવમાત્રમાં દેખાશે હરખ હરખ.


Rate this content
Log in