Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

JEEL TRIVEDI

Action Inspirational

3  

JEEL TRIVEDI

Action Inspirational

વિધાતા

વિધાતા

1 min
11.9K


છે તું જ તારો ભાગ્ય વિધાતા,

તું જ રચનાકર, તું જ અધિષ્ઠાતા,


તું જ બ્રહ્મ, તું જ છો નારાયણ,

તારે શેના પાઠ, કયાં પારાયણ?


તું જ તારું જ્ઞાન, તું જ તો વિજ્ઞાન,

તું જ આદી, મધ્ય અને અંત,


તું જ રામ તું જ રાવણ તારામાં,

તું સત તું જ અસત.


તું જ પ્રેમવર્ષા, તું જ દ્વેશાગ્નિ,

તું જ મુખગુહા, અને જઠરાગ્નિ,


તું જ કર્તા, ધર્તા, સમાહર્તા,

તું જ છે તારો ભાગ્યવિધાતા.


Rate this content
Log in