Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Purvi Shukla

Romance

3  

Purvi Shukla

Romance

વ્હાલ

વ્હાલ

1 min
125


આજ મેં આંગણે વાવ્યું છે વ્હાલ,

પ્રીતે ભરપૂર રહેશે મારુ આ સાલ.


વેરઝેર ભૂલીને જોઉં છે,

સંબંધોને ન ખોઉ છે,

ભૂલવી મારે અણગમતી એ કાલ,

આજ મેં આંગણે વાવ્યું છે વ્હાલ.


જરાક કો બોલે તીખા બોલ,

નવ ખોટો કરીશ હું મોલ,

 બદલાશેમાણસોનીય ચાલ,

આજ મેં આંગણે વાવ્યું છે વ્હાલ.


Rate this content
Log in