Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Meena Mangarolia

Others Tragedy


3  

Meena Mangarolia

Others Tragedy


નજરાણું

નજરાણું

1 min 3.9K 1 min 3.9K

લીલું પાન આજ બળીને

ખાખ થઈ ગયું,

ના રહી રાખ કે ના ઊઠી આગ

બસ બળીને ભસ્મ થઈ ગયું.


હતા સબંધો જાણે બરફ જેવા

જાણે પળવારમાં પાણીના

પરપોટા સમ રહી ગયાં.


સૂની આ જિંદગી

સૂની આ યાદો,

જીવન નુ નજરાણું

બની ગયું.


Rate this content
Log in