Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

chaudhari Jigar

Children Stories Tragedy

3  

chaudhari Jigar

Children Stories Tragedy

મોબાઇલ ની દુનિયા

મોબાઇલ ની દુનિયા

1 min
11.6K


ખોવાઇ ગઇ છે દુનિયા

ઓ મોબાઇલ કરે કમાલ તું યે

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


નથી કોઈ ને મળવા જવું

નથી કોઈ ને કેમ છો કેહવું

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


હાય હેલ્લો નો મેસેજ કરે

સેલ્ફીના ફોટો અપલોડ કરે

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


તહેવાર હોય કે લગ્ન હોય

ફોટો અપલોડ કરીને જાણ કરે

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


રમતોને સમાવી લીધે છે

મેદાન છે સુમસામ

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


હરેક વસ્તુ ને સમાવી છે

પણ માણસાઈની એપ્લીકેશન જ નથી

મોબાઇલ ની દુનિયા છે,


દુનિયા જોવા બનાવ્યો મોબાઇલ

પણ દુનિયા જ ભૂલાઇ ગઇ છે આ મોબાઈલમાં

મોબાઇલ ની દુનિયા છે.


Rate this content
Log in