Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Bhavna Bhatt

Others


3  

Bhavna Bhatt

Others


લાગણીની ઓળખ

લાગણીની ઓળખ

1 min 403 1 min 403

આપણાં સંબંધ મોટાભાગે,

ખોટું બોલવાથી નહીં પણ,

સાચું બોલવાથી તૂટી જાય છે.


લાગે છે જે બહુ પાસે છે,

જ્યારે જરુર હોય ત્યારેજ,

એ દુર થઈ જાય છે.

 

મને ક્યારેય કાંઈ ગુમાવ્યાનો,

અફસોસ નથી થતો,પણ હા,

છેતરાયાનું દુઃખ જરૂર થાય છે.


હું મારી આ વેદના છુપાવવાનો,

નિષ્ફળ પ્રયાસ કરું છું અને,

મારી એ દિલની ભાવનાઓ વ્યક્ત થઈ જાય છે.


બધાંને મન હું કંઈ સમજતી નથી,

હું એમને લાયકજ નથી એથીજ હું,

લાગણી ઓળખવામાં કાચી પડું છું.Rate this content
Log in