Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhavna Bhatt

Others

3  

Bhavna Bhatt

Others

લાગણી ભાઈ બહેનની

લાગણી ભાઈ બહેનની

1 min
66


લાગણી ભાઈ બહેનની નિર્મળ છે,

આંખોમાં સ્નેહની લહેર વહે છે.


રક્ષાબંધનનો અનોખો તહેવાર છે,

લાગણી સાથે રક્ષાનો વહેવાર છે.


અંતરની ભાવનાઓ પવિત્ર છે,

સંબંધમાં નિર્મળ પ્રેમ પવિત્ર છે.


લાગણી ભાઈ બહેનની એક છે,

જીવન સફરમાં એ સહારો છે.


આસાન જીવતરનો આ રસ્તો છે,

જો ભાઈ બહેન એકમેકની સાથે છે.


આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર સૂચક છે,

ભાઈ બહેનનાં પવિત્ર સંબંધનો સાક્ષી છે.


Rate this content
Log in