Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Dipal Upadhyay

Others


3  

Dipal Upadhyay

Others


કંઈ પણ નથી...ગઝલ

કંઈ પણ નથી...ગઝલ

1 min 12.9K 1 min 12.9K

કંઇ પણ નથી ભલેને એને ઉમંગ જેવું,

આ મન ઉડ્યા કરે છે તોયે પતંગ જેવું.

કોના ખયાલમાં તું ગુમ ક્યાં થશે હજી પણ, 

સ્મરણોનું હોય છે શું વિધવિધ રંગ જેવું. 

પથ્થર સમાન કંકર પડતાં રહે સતત,

ને સરવરની જેમ ઉઠે મનમાં તરંગ જેવું. 

ઊડ્યા કરે છે એમ જ પછડાય છે ધરા પર, 

છે આપણું આ જીવન દોરીના સંગ જેવું. 

ક્યારેક જાય રીઝી ક્યારેક જાય ખિઝી, 

મનનું ન કાંઈ નક્કી, મન છે અઠંગ જેવું. 

પોતાની જાત સાથે લડવું પડે છે કાયમ, 

જીવન છે આમ જાણે કોઈક જંગ જેવું. 

પીસાય જાય તો પણ એ સાથમાં રહે છે, 

'ફોરમ'નું હોય છે એ ફૂલોના સંગ જેવું.


Rate this content
Log in