Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Zalak bhatt

Abstract Tragedy Thriller

4.3  

Zalak bhatt

Abstract Tragedy Thriller

જિંદગી

જિંદગી

1 min
31


આજ બેઠો હું સરેરાશ કાઢવા,

કેટલો જીવ્યો અહેસાસ કાઢવા,


હાથમાં સિગરેટ ને હવા બગાડતો,

તો'ય હું કંઈક છું સમો શ્વાસ વાઢવા !


સાવચેત કર્યો હતો એમણે મને,

તો'ય ચાલ્યો સતત હું લાશ કાઢવા !


સમય પણ સાવચેત કરતો રહ્યો મને,

હાલ,લોકો જાય છે ને વાંસ કાઢવા ?


આજ, બેઠો હું સરેરાશ કાઢવા !


Rate this content
Log in