Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Komal Deriya

Abstract Romance

3  

Komal Deriya

Abstract Romance

હવે કોને કહેવાનું ?

હવે કોને કહેવાનું ?

1 min
46


મારી આંગળી પકડીને ચાલવાનું,

મારી સાવ નકામી વાતો સાંભળવાનું, 


નાની નાની વાતમાં રીસાઈ જવાનું, 

'ને એક ચોકલેટમાં મનાઈ પણ જવાનું, 


મારી સાથે કોઈ કારણ વિના ઝઘડવાનું, 

હા, કારણ છે તું અનંત મારા હસવાનું, 


ખુલ્લી આંખે બસ તારા સપના જોવાનું, 

તારાથી દૂર તોય તારી સાથે રહેવાનું, 


એકદમ ચૂપ થઈ તને જ જોયા કરવાનું, 

તું તો નારાજ છે મારાથી તો

હવે કવિતામાં બધું હવે કોને કહેવાનું ?


Rate this content
Log in