Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Hiren MAHETA

Romance Fantasy

4  

Hiren MAHETA

Romance Fantasy

હું ચોમાસું થાતો

હું ચોમાસું થાતો

1 min
60


તારા શ્વાસોમાં વહેતો થઈ મોજ બની લહેરાતો,

તું જો આવે પાસે ત્યારે હું ચોમાસું થાતો,


તારી સામે જોઈ લઉં ત્યાં હું તો થાતો વાદળ,

આંખો તારી ઝુકી જતી મેં જોયું મારી આગળ,

જળભરેલી એ આંખોમાં હું જ હવે દેખાતો,

તું જો આવે પાસે ત્યારે હું ચોમાસું થાતો.


તે કીધેલી વાતોમાં હું દેતો થોડું ધ્યાન,

તારા શબ્દોની મારે બહુ નજીકની ઓળખાણ,

એ જ સંબંધે હું તો બારેમાસ ભલે ભીંજાતો,

તું જો આવે પાસે ત્યારે હું ચોમાસું થાતો.


અષાઢ ભીનું લાગે તારું દિલ ખોલીને હસવું,

મારી સાથે બેસીને આમ જીવનભરનું શ્વસવું,

એમાંય પણ તારી સાથે થોડો હું શરમાતો,

તું જો આવે પાસે ત્યારે હું ચોમાસું થાતો.


Rate this content
Log in