Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Amrish Shukla

Others Romance

3  

Amrish Shukla

Others Romance

એવુ થોડુ છે..

એવુ થોડુ છે..

1 min
12.8K


બધુ બધાને મળે એવુ થોડુ છે,

જીંદગી જીવવા મળે એ શુ થોડુ છે.


દિવસ ભર રાહ જોઈ છે તારી ખબર છે તને,

સાંજે તારા પાલવમાં ઢળવા મળે એ થોડુ છે !


જો નાખ નજર તો જોવા મળશે બધુ તને,

રોજ ગુલાબી હોય મોસમ એવુ થોડુ છે..


ખબર છે એટલેજ સાચવ્યા છે બધા,

કિસ્સા નકામા હોય બધા એવુ થોડુ છે !


નથી વણજાર લાંબી છતા છે તો ખરીજ,

હિસ્સા એ યાદોના જ હોય એવુ થોડુ છે !


વહે છે એજ તને ક્યાં જાણ છે આજે પણ,

એ હાજરી શ્વાસમાં છે તારી એવુ થોડુ છે.


Rate this content
Log in