Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

christian saini

Tragedy Others

3  

christian saini

Tragedy Others

ધૂંધળી આંખ

ધૂંધળી આંખ

1 min
26


આંખ ધૂંધળી છે પણ ચહેરા પર તેજસ્વી હાસ્ય છે,

જિંદગીમાં દુઃખ છે પણ શરૂઆત સુખથી કરવી છે,


સાથ છોડયા તો બધાએ છે પણ હાથ પકડનારા આજે પણ છે,

એક નાનકડા હૈયામાં તોફાન ઘણું છે,

પણ હોઠે ક્યારેય વર્ણવ્યું નથી,


એકાંતમાં બેસતા પાંપણો ઘણી વાર ભીની થઈ છે,

પણ લોકોની ભીડમાં હંમેશા હસ્યાં છીએ,


ભાન છે આ સ્વાર્થી દુનિયાનું પણ,

છતાં નાદાનીથી જીવી લઈએ છે,


ઘડી -બે ઘડીની નાનકડી જિંદગી સમજી એને માણી લઈએ છીએ,

છતાં હૈયું ભરાય જાય ત્યારે આંખ ધૂંધળી થઈ જાય છે.


Rate this content
Log in