Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vrajlal Sapovadia

Abstract Classics Children

4  

Vrajlal Sapovadia

Abstract Classics Children

ચશ્મા

ચશ્મા

1 min
51


ઉપ નેત્ર છું 

નજરબંધી નહીં 

દેખતા કરું,


ક્યાંક દ્રષ્ટિ 

વધારવાનું કામ 

ક્યાંક શોભા,


ઢાંકવી આંખ 

લટકવાનું કાને 

સાથે ભટકું,


ભલે ને સાદા 

મોટામાં મોટી બ્રાન્ડ 

ગાંધીના ચશ્મા,


દ્રસ્ટી સહાય 

નજર સુધારણા 

મુખ્ય કાર્ય,


કોઈને લાંબી 

નજર કરી આપું 

કોઈને ટૂંકી,


કોઈને મોટા 

અક્ષર કરી આપું 

કોઈને ટૂંકા,


બેતાળાં આવ્યે 

વાંચવા લખવામાં 

મદદગાર,


ઉપનેત્ર છું 

નેત્રમણિ માનજો 

છું દ્રષ્ટિ દાતા.


Rate this content
Log in