Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Bhavna Bhatt

Others


3  

Bhavna Bhatt

Others


આ ના ચાલે

આ ના ચાલે

1 min 36 1 min 36

આ ના ચાલે ભાઈ,

તો સ્કૂટરમાં સ્પેર વ્હીલ રાખો ભાઈ‌,


આ ના ચાલે ભાઈ,

કાંટા રોપીએ તો વાગે જ ભાઈ,


આ ના ચાલે ભાઈ,

માસ્ક તો પહેરવું ફરિજયાત છે ભાઈ,


આ ના ચાલે ભાઈ,

સૂર્ય, ચાંદ આપણાં કહ્યામાં ના ચાલે ભાઈ,


આ ના ચાલે ભાઈ,

પરસ્પર એકમેકની ભાવના સમજવી પડે ભાઈ,


આ ના ચાલે ભાઈ,

તો આપણે ભીડનો હિસ્સો ના બનીએ ભાઈ‌.


Rate this content
Log in