Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Maitri Shah

Inspirational Others

4.5  

Maitri Shah

Inspirational Others

આ બધું પળવારમાં વહી જશે

આ બધું પળવારમાં વહી જશે

1 min
56


મારું લખેલું મારી ડાયરીમાં જ રહી જશે,

અહીનું બધું અહી જ રહી જશે.


તારું ને મારું પારકું થઇ જશે,

આ અહી બધું અધૂરું રહી જશે.


કોઈ એક ભાગ ધારદાર રહી જશે,

પાછળ ફક્ત એક યાદ રહી જશે.


આ બધું પળવારમાં વહી જશે,

પાછળ ફક્ત એક યાદ રહી જશે.


Rate this content
Log in