Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Disambar Meher  

"Literary Colonel"


ଦେଖ୍ ରେ ଧରମ୍

Others

ନାଇଁ ପାରୁଛେ ପାହେଁ ଚାଲି ସୁଇଲା ଖଟେ ସୁଇଛେ ଖାଲି ପୋ କହୁଛେ ଜାରେ ବୁଢା ମରି ବହ ହୁରୁଛେ ସାନିଘାଁଟି ଦେଉଛେ ମାରି1    6 0

ଲଗ୍ସି ମକେ ବନେ

Inspirational Others

ଝର୍ ଝର୍ ଝରନା ଝରି ଜାଉଛେ ପଖାନ୍ କର୍ପନେ ସୁନାବେଡାର୍ ଗୋଧସ୍ ଲାଗ୍ସି ମକେ ବନେ ।1    113 6

ଭାବନାରେ ଆସୁଛ ତୁମେ..

Others

ସତରେ ଆସୁନ ଭାବନାରେ ଆସୁଛ ମିଛେଇ ପ୍ରଜାପତି ସାଜି ସେ ଭାବନାରେ ଭାସି ଶବ୍ଦରେ ତୁମକୁ ସଜେଇଛି ଆଜି ।1    184 30

ଫଗୁନ୍ ଆସୁଛେ

Others

ଫଗୁନର୍ ରଙ୍ଗେ ନନି ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଛେ ଗୁଡେ ବାନ୍ଧି ପାଏଁରୀ ପ୍ରେମ୍ ସୁରେ ନାଚୁଛେ ଫଗୁନ୍ ଆସୁଛେ ହୋ ଫଗୁନ୍ ଆସୁଛେ ।।1    67 3

ଜହଁରା ଦେଖୁଛେ

Inspirational Others

ପାପ୍ ପୁଇନର୍ ହିସାବ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ନେବା ଜମ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଜହଁରା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଧରମ୍ ।।1    26 0

ଭୁଖା

Others

ଭୁକେ ସୁସେ ଟୁଁଣ୍ ଟଁଟି ଗଲାନ ସୁଖି କେନ୍ ନେ ଅରନ୍ ମହାପୁରୁ ଦେଇଛ ହୋ ରଖି ।1    49 2

ବସନ୍ତେ ତୁମେ

Others

ରାତି ଅଧରେ ଭାବିଲି ଜହ୍ନ ଆଲୁଆରେ ବସି ଲେଖିଲି ପ୍ରେମର କବିତା ଫଗୁଣ ଫଗୁରେ ଭାସି ।1    135 7

କେବେ ଆର୍ ଜାନ୍ ବ

Romance

ଛନେକ୍ ନାଇଁ ଦେଖ୍ଲେ ମନ୍ ନାଇଁ ମାଡବାର୍ ଫଟୁକେ ଦେଖୁଛେ ତମର୍ ମନ୍ ଭରି ବାର୍ ବାର୍ ।1    110 3

ରୂପସୀ

Others

କିଏ ସେଇ ରୂପସି କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ?1    124 6

କଇଁଫୁଲ୍

Others Tragedy

ଜନ୍ ଥିଲେ ସିନା ମନ୍ ହେସି ଚହଟ ଚିକନ୍ ହେବାକେ କେତେ ଖେଲୁଛ ଲୁକ୍ ଲୁକାନି ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ତମ୍ କେ ।1    45 2

ତୁମେ ଆସିବ କେବେ

Others

ତୁମେ ଆସୁଥିଲେ ଚାଲି ଶୁଭୁଥିଲା ପାଉଁଚିର ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଆଜି କରିଦେଲ ଏକା ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ନିଶବ୍ଦ1    100 4

କଲାକାହ୍ନୁ ତକେ ଡାକୁଛେ

Others

କ୍ଲା ଚାଲିଚାଲି ହିଟି ପରୁଛେ ଗୁଡେ ରକତ୍ ବୁହି ଯାଉଛେ ମୋର୍ ଦୁଖ୍ ନାଇଁ ଦିସ୍ ବାରକେ କଲାକାହ୍ନୁ ତକେ ଡାକୁଛେ ।1    4.7K 5

ତମର୍ ଲାଗି ପଦେ

Romance

ଛନେ ନାଇଁ ଦେଖ୍ଲେ ଘାଁଟି ହେସି ଇ ଜୀବନ୍ କାଏଁ ଯାଦୁ କଲଧନ ତମର୍ ବିନେ ଝୁରୁଛେ ଇ ମନ୍ ।1    4.4K 4

ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ

Romance

ପ୍ରେମ ଆକାଶକୁ ଚମକେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଖୋଜିଲେ ପାଉନି ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ସପନ ।1    5.4K 6

ଜୀବନ୍ ଡଙ୍ଗା

Others

ମରିମରି ବଚୁଛେ ମୁଇଁ ଟାନିନେ ରେ କାଲିଆ କେନ୍ ନେ ଅଛୁ ତୁଇ ଆ ଚାଲିଆ ....ଆ ଚାଲିଆ ।1    6.2K 3

ନିଶଦ୍ଦ ରାତିର ପଥିକ

Others

ସାଇଁସାଇଁ ବହୁଥିଲା ପବନ ଘର୍ ଘର୍ ହୋଇ ଛୁଟୁଥିଲା ଗାଡି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଲେ ଚିତ୍କାର ଡର ଆସୁଥିଲା ମାଡି ।1    7.0K 3

ଶୀତ ସକାଳ

Others

ନାଚୁଛି ମୀନ କଳକଳ ନଇ ଜଳେ ନିଶବ୍ଦ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ବଗ କୂଳେ ।1    6.8K 7

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୁମର

Tragedy

ତୁମ ନୟନେ ଦେଖି ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଆଭା ଆସ ପ୍ରିୟା ଚାଲି ଆସ ଆଜି ପ୍ରେମର ଶପଥ ନେବା ।1    6.7K 5

ମାଁ ଆଉଛେ

Others

ସମଲେଇ ମାଁ ଧରତି ମାଁ ଦୁଇ ପିଠାଉଠା ବହେନ ଦଶ୍ରା ସମିଆ ଆଏଲେ ଦୁହେଁ ଦିସ୍ ସନ୍ କେତେ ଅଏନ୍ ।1    6.6K 5

ଖଟିଖିଅ ଲୋକର କଥା

Others

ଜେନ୍ ଦିନେ ସୁନସି କାଏଲ୍ ଭାରତ୍ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଘର୍ କେନ୍ତା ଚଲାମି ବୋଲି ଭାବୁଥିସି ଖାଲି ,ଭାବୁଥିସି ଖାଲି ।।1    7.0K 7

ଡାଏରୀ ରେ ସାଏରୀ

Others

ଅଳପ ଦେଖାରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେମର ଗଳପ, ଗଳପରେ ଆଙ୍କିଛି ତୁମରି ରୂପ । ରୂପ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲା ଛାତି, ଛାତିରେ ଭରିଦେଲା ପ୍ରେମର ....1    7.0K 8

ସରଗର ତରା

Others

ପାସେ ଥିଲୁ ବେଲେ ମନକେ ଲାଗ୍ ତା ଉସତ୍ ଦୁରେ ଅଛୁ ଯେ ହୃଦ୍ କେ ହେଉଛେ ଦରଦ୍ ।1    6.7K 5

ମୁଁ କବି ତୁମେ କବିତା

Romance

ଟାଣିନେଲା ମତେ ମଧୁଭରା ଫୁଲର ମଧୁରତା ସେ ସ୍ମୃତିରେ ଭାସି ଆଜି ଲେଖୁଛି ପ୍ରେମର ବାରତା ମୁଁ କବି ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କବିତା1    7.1K 10

ମୁଁ ଓ ତୁମେ

Fantasy Romance

ମୁଁ କବି ତୁମେ କବି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୁଁ ଡିସମ୍ବର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତୁମର ଖବର ।1    7.0K 5

ଅଚିହ୍ନା ସଂପର୍କ

Tragedy

ମାଡି ଆସିଲା ଲହଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ତା ଜଳେ ଥିଲି ଦିନେ ନୂଆ ଆଜି ହେଲି ମୁଁ ପୁରୁଣା1    6.5K 6

ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ କି ?

Others

ମୋ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ ସାଥି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହେ ଏକା ମୁଁ ମଥାପାତି1    6.8K 4

ହେ ବର୍ଷା

Others

ତୁମେ ଥିଲେ ବର୍ଷା ବେଙ୍ଗୁଲି ବି ଗାଏ ପ୍ରେମର ଗୀତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସପ୍ତରଙ୍ଗେ ଶୋଭିତ ହୁଏ ହୃଦୟ ଜଗତ ।1    6.8K 7

ରାଣୀ ମାଏଜୀର୍ ଦୁଖ୍

Others Tragedy

ଆଏଁଖ ନୁ ବୁହି ଯାଉଛେ ଲୁହୁ ପୁଛବାକେ ନାଇଁ ନ କିଏ କେତେ ଆଉ ସହେମି ମହାପୁରୁ ଇ ଦୁଖ୍ ସହି ନି ହୁଏ ।1    6.8K 5

ହଲଦୀ ମାଖୀ

Others Romance

ଦେଖୁଥିସି ଆଏଁଖ ଚିରିଚିରି ତୋର୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରାକେ ଟିଆ ଦେଇଦେ ତୋର୍ ବୁଆକେ ମାଗିଯିମି ଇ ଦଶ୍ରାକେ ।1    6.9K 6

ସବୁ ଛନେକ୍ ଆଏ

Inspirational

ସବୁ ଛନେକ୍ ଆଏ ରେ ବୁଆ କାଏଁ ଯେ ମାରୁଛୁ ଟିଙ୍ଗାଲୀ ତୋର୍ ବି ଆଏବା ପାଲି ତୋର୍ ବି ଆଏବା ପାଲି ।1    3.7K 3

ଫଟା କରମ୍

Tragedy

ସହର୍ କେ ପାଠ୍ ପଡିଜିବାକେ ପୋ ହେଇଥିଲା ତନାବନା ପୋ ପଢୁ ବଲି ଦି ଅଖର୍ ବିକି ଦେନି ସୁନାଗହନା ।1    6.9K 7

କୁଷ୍ନ ମହାପୁରୁ

Others

ଦୁଲ୍ କି ଯାଉଛେ ଘଁଟ୍ ଶଁକ୍ ତୁଇ ହସୁଛୁ ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ସତେ ହୋ କିଏ ହେବା ଇ କୁଷ୍ଠ ମହାପୁରୁ ସନେ ତୁଲ୍ ।1    7.1K 8

ମିଛେଇ

Tragedy

ଆଶା ଥିଲା ଆଷାଢ ବରଷାରେ ହୃଦୟ ଉପବନ ହେବ ପୁଲକିତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ଦେଲ ବଜ୍ରାଘାତ ମନ ହେଲା ବିଖଣ୍ଡିତ ।1    6.6K 7

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା

Romance

ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମେ ବିନା କେମିତି ବନ୍ଚିଛି ଦିନେ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତେ ପଡୁଛି1    6.7K 7

ଚେରେ

Others

ଜୁଲିଜୁଲି ହେଇ ଯାଏସୁଁ ଉଡି ପେଟ୍କା କେ ଆମର୍ ହଲେଇ ହଲେଇ ।1    6.9K 8

ଏ ରଙ୍ଗ

Inspirational

ଏ ମନକୁ ମୋର ପ୍ରେମରଙ୍ଗରେ ଦେଲ ଭସେଇ....1    6.7K 10

ଜୀବନ ବାଟ

Inspirational

ଆଶା ଥିଲା ପଡିବାକୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ଏକୁଟିଆ ଏ ଜୀବନେ ପାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ।1    6.7K 7

ଦାଦନ୍

Others

ଘରେ ବସି ଉସତେ ଖାଉଥିଲୁ ବାସି ନୁନ୍ ଟଁକା ଲୁଭେ ଦାଦନ୍ ଗଲୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଇ ମାଏଟ୍ ର ଗୁନ୍1    6.6K 5

କଣ୍ଟାଫୁଲ

Romance

କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରୂପସୀ ମୋର ହେବ ବୋଲି ବିଷକନ୍ୟା....1    6.8K 7

ଶେଷ ଚିଠି

Romance

ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଆଖି ଭିଜା ଲୁହରେ......1    7.1K 11

ଶେଷ ପାଉଣା

Others

ଷଠୀଦେବୀ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ହିସାବ କରେ ଯମ ସେହ୍ନ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଦେଇଥିଲ ଅଜାଡି1    6.7K 9

ଏ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ

Inspirational Others

ରହିଛି ଜୀବନ କାୟା କଙ୍କାଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର ବାହୁନି କାନ୍ଧୁଛି ଉପରେ ଦେଖାଇ ଓଠହାସ୍ୟ । ଏ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଏ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ।1    6.9K 7

ଜୀବନର ଗୀତ

Inspirational

ଅଳ୍ପ ଗାଇଥିଲି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଅମୃତ.....1    6.8K 10

ଲୁହ ନୁହେଁ

Tragedy

ଏ ଲୁହ ନୁହେଁ ଏ ତ ରକ୍ତର ଝରଣା କହିପାରୁନି ସହିପାରୁନି କେମିତିକା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ।1    7.0K 11