Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Balika Shinde


डोळ्यातल्या आसवांचा अर्थ

Others

आसवांची ही कथा माझ्यासाठी राहिली गुपीत बनुन.... कधी कोणाच्या आसवांचा अर्थ कळला तर कधी कोणाचे आसवं र...

1    495 38

खरच मी चुकतेय का ?

Others

आई,पत्नी या सर्व भुमिका परोपरीने निभवण्याचा प्रयत्न करूनही कुठे कमी तर पडत नाही ना ही भिती मनात सतत ...

1    478 19

मनातील तरंग

Romance

तिरक्या नजरेने तुझे पाहणे.... इशाऱ्याने खुणवणे ... ते आठवून पुन्हा - पुन्हा उगाच गाली लाजते...

1    388 24

स्त्री

Others

स्त्रीच्या विविध नातेसंबंधाचे चित्रण आणि त्यातील रुपांतरण

1    13.2K 11

धरणी

Others

धरणीमाता आणि तिचा कोप

1    20.4K 15

मृगजळ

Others

मृगजळाच्या अस्तित्वाची कहाणी

1    20.5K 15

माझं इवलस रोपटं

Others

एका रोपट्याची वाढण्याची जिद्द

1    13.7K 25

सावली

Others

सूर्य डोक्यावर आला असताना सावलीने केलेली सोबत महत्त्वाची

1    20.6K 11

शब्द

Others

शब्दांची किमया

1    13.5K 15

ऐक ना सख्या

Romance

आनंद आणि दु:ख यातील भागीदार करून घेण्याची इच्छा

1    13.3K 14

नात्यातले कुंपण

Others

नात्यातील बंधन

1    13.8K 19

तू दिलेले घाव

Romance

प्रिय व्यक्तीशिवाय झालेल्या विरहाच्या वेदना

1    20.4K 13

स्त्रियांची दोन घरं

Inspirational

सासर आणि माहेरातील स्त्रीची आयुष्य

1    20.9K 21

वाटोळे

Tragedy

रात्र वैऱ्याची असलेली गोष्ट

1    13.8K 21

आरश्यातील माझी प्रतिमा

Others

आरसा आणि त्याच्याशी संवाद

1    20.8K 26

आकाश

Inspirational

कल्पनाविहार

1    20.6K 10

तुझं माझं अलवार नातं

Others

नात्यातील ओलावा

1    20.4K 11

मिठी

Fantasy

बाळाच्या स्पर्शाचे आईला होणारे सुख

1    14.3K 18