Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Dilip Yashwant Jane

17 Aug. 1977

  Literary Colonel

धिंगाणा

Tragedy

उभी शेतं मात्र त्यानं आपल्यासोबत वाहून नेली...

1    120 16

कांता

Romance

लांब सुंदर वेणीत गंध मोगऱ्याचा अडला मोद उसळून सारा श्वासा श्वासात भिनला

1    160 37

साथ

Others

माझ्या अंगणातले पक्षी दुरवर उडत जातांना

1    200 47

भक्ष

Others

एखाद्या स्थितप्रज्ञा सारखी बसते वाट पाहत

1    343 50

आकृती

Others

प्रत्येक दिशेला घोंगावतय वारं

1    182 27

उजाड

Others

डोंगर माथा उजाड सारा नाही कोठे शीतल छाया

1    171 17

मेघ

Others

मेघ आले दाटून मन आले मोहरून

1    288 34

घडी

Tragedy

तुझ्याविन कोण आम्हा किती करावे नवस

1    287 32

पाऊस

Others

बरसत गेला जोरात अगदी .... सर्वांना नकोसा होईपर्यंत

1    155 50

श्रम

Others

वस्तू चैनिच्या भोगून निमंत्रण आजाराला

1    225 4

गाव

Others

तुझी संस्कृती शहरी व्यथा जाणणार कसा

1    151 0

अस्तित्व

Others

जीवनाच्या अंताला व्यक्त केलेली भावना

1    2 0

विवेक

Others

उमजेल सारे काही तुझा जागव विवेक

1    334 45

गोडवा

Inspirational

हर्ष होई रे मनास माय मराठी बोलून

1    297 24

उधळण

Others

दोस्ती करावी सारीच मुक्त अशा निसर्गाशी

1    139 16

फुंकर

Tragedy

मनात बांधली भिंत उंच उंच अगदी उंच

1    178 48

विजय

Inspirational

इवल्याशा ज्योतीनं मात्र मिळवला काळोखावर विजय

1    221 22

जोम

Tragedy

पण तू तर ठरलास काळ आमचा

1    156 45

उत्तर

Others

जपतांना ही नाती आम्हा का नाकारता

1    329 42

उध्वस्त

Inspirational

नाही मानणार हार स्वप्न पेरेल नव्याने

1    75 6

व्यक्त

Romance

पूर्वीसारखी पुन्हा हसशिल का ?

1    172 29

भान

Others

मानवी स्वभावाबद्दल भाष्य करणारी रचना

1    346 17

ऋण

Others

इंद्रधनू हे तोरण सप्तरंगी आभाळात

1    311 44

गजर

Tragedy

पेरलेलं बियाणंही रित्या पोटीच निजली

1    188 31

पोरके

Tragedy

क्षण सौख्याचे ते सारे हृदयी जपून ठेवले

1    201 40

अमृत धारा

Inspirational

ढग काळे काळजीचे किती जपावे मनात

1    134 4

सकाळ

Others

रम्य पहाटेच्या वातावरणाचे वर्णन करणारी रचना

1    190 34

चैतन्य

Others

कोवळी हिरवी तांबूस पालवी

1    380 4

प्रवास

Others

आयुष्याची अखेर मृत्यू. त्याच्याविषयी भाष्य करणारी रचना

1    137 7

वसंत

Others

पर्ण विरहित सारा वाटे वसंत लोभस

1    355 7

शब्द

Classics

मित्र आप्तास देती परिमळ

1    462 9

बेडी

Others

विज्ञानवादी दृष्टीकोन जोपासण्याचे आवाहन करणारी रचना

1    126 6

श्रावण

Inspirational

इंद्रधनू सप्तरंगी जसे तोरण आभाळी स्वागतास श्रावणाच्या प्रतिबिंब दिसे जळी

1    163 8

असे जगावे

Others

जीवन कसे जगावे याबद्दल विचार मांडणारे काव्य

1    251 3

वाट

Inspirational

वेध घेते मन सारे कसा होतो रे थाट पुन्हा सुटलो धावत कशी हरवली वाट

1    423 7

झोका

Fantasy

सण आखाजीचा आला आला आनंद घेऊन पाहून माहेरा लेक लेक गेली आनंदून

1    283 7

रव

Inspirational

गुंजू दे रव शब्दांची तुझ्या न् माझ्या मनात बहरेल प्रेम वेल घ्यावे सखे तू ध्यानात

1    123 5

भावबंध

Others

लेक संस्कार शिदोरी कुळे दोन उद्धारिते पुण्य हे कन्यादानाचे लेक जन्माने लाभते

1    192 9

वैधव्य

Inspirational

अजूनही आठवतो मनी मज तोच क्षण भय चिंता उरी दाटे कसा करावा रे सण

1    220 8

मेघराजा

Fantasy

दयाघना म्हणे सारे कर दया आम्हावर स्वप्ने आम्हीच पहातो मेघा तुझ्या जीवावर

1    187 7

लेक

Tragedy

काय असते मुलगी हृदय असतं बापाचं खळखळ वाहणारं पाणी असतं झऱ्याचं

1    363 11

अढी

Others

कर जुळवूनी दोन्ही विनवतो देवा तुला सोड अढी मनातली नभा दे दान भुईला

1    102 5

झुल

Romance

बदललो अंतर्बाह्य खुजेपण रे सोडले संगतीनं तुझ्या सवे नाते शब्दांशी जडले

1    413 41

काटा

Tragedy

रुते काटा काळजात मन मनात आक्रोश दावू वेदना कुणाला कोठे मिळेल प्रकाश

1    210 6

रस्ता

Others

तोच तोच जुना रस्ता मला आजही स्मरतो माझ्या सारखा तो सुद्धा शेवटी एकाकी उरतो

1    202 10

रस्ता

Inspirational

सल दोघांची सारखी नाळ म्हणून जुळते येता आठवण तुझी मन तेथे रेंगाळते

1    228 10

रस्ता

Others

तोच तोच जुना रस्ता मला आजही स्मरतो माझ्या सारखा तो सुद्धा शेवटी एकाकी उरतो

1    210 9

अमृत

Others

सारा मिरुग सरला नाही पावसाचा थेंब कसे जगातिल माय अंकुरले सारे कोंब

1    230 8

गुढी

Inspirational

धरू कास विवेकाची दंभ टाकूच गाडून उंच उभारु रे गुढी हृदय हृदयास जोडून

1    664 12

जखम

Others

रात्र भयाण काळोखी अंधारल्या साऱ्या दिशा कधी लाभेल प्रकाश मनी वेडगळ आशा

1    2.3K 65

गणपती

Inspirational

लाहो सदा रे संगत गोड तुझ्या आरतीची अलौकिक तूच देवा आस तुझ्याच कृपेची

1    2.3K 46

अंकूर

Romance

फुले अश्रुंची होतांना बांध फुटला मनाचा कधी लाभेल ओलावा तुझ्या शीतल प्रेमाचा

1    585 12

धागा

Others

झंकारून हृदय तार सूर माझे मी छेडले गेली भेटत माणसं एका धाग्यात गुंफले

1    885 11

माळरान

Others

माळरान झाले कसे आज इतके ओसाड विसावण्या नाही तेथे शेष एकही रे झाड

1    601 11

रानफुले

Inspirational

शिळ घालत येता तो करी हर्षाने स्वागत गुजगोष्टी सोबत्यांशी करी फुले ती हसत

1    716 15

क्षण

Others

भेटतील का पाखरे प्रश्न मनास पडले वार्धक्यानं जरी आता नाते मृत्यूशी जडले

1    517 28

सूर

Others

सूर सारे मखमली कंठी आज हे जमले शब्दाविना सारे कसे ढग आभाळी दाटले

1    571 9

घात

Tragedy

सूर जुळवून पुन्हा गाणे गाईन नव्याने विसरून सारे काही गात राहिल जोमाने

1    868 20

प्रीत

Romance

तुझ्या गं सहवासात कशी प्रीत बहरली काय सांगू सखे तुज नशा अशी ही भिनली

1    2.8K 16

ताकद

Action

शब्द शब्द बरसू दे तुझे या जनमानसात पेटवून उठव साऱ्यांना कळू दे त्यांना तुझी तगमग ... तळमळ

1    4.9K 22

सय

Drama

सांज आयुष्याची ही आज अशी अखेर उदास आली मावळतीकडे दुपार बेसावध मन हेलावून कललेली

1    8.3K 26

गुरूमहिमा

Others

गुरु महिमा जपावा नित्य हृदयात हा असा आचरणी आपल्याच उमटावा त्यांचा ठसा

1    8.2K 36

ऋतू हिरवा

Others

मृग नाक्षात्रामुळे हिरवा शालू पांघरलेली धरती

1    17.2K 42