निरोपाची...

निरोपाची हुरहुर दोघांच्याही मनात,,, मुक्या आसवांची बरसात काळजाच्या घरात!!!! #goodbye #drasmitasatkar #निरोप

By Asmita Satkar
 193


More marathi quote from Asmita Satkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract