@6xz6u5rv

Asmita Satkar
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

20
Posts
174
Followers
0
Following

I'm Asmita and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 20 Aug, 2019 at 17:52 PM

मी घट्ट केलेली मिठी तु सैलावु नको, उसवत चाललयं सगळं तु अजुन ताणु नको ! डाॅ.अस्मिता सातकर

Submitted on 04 Aug, 2019 at 03:16 AM

वो सामने से गुजरती है तो अक्सर सोचता हुं की, काश लम्हेंभी मुक्कमल होते... तो वो यादों मे नही,जिंदगी में होती !!! डाॅ अस्मिता.

Submitted on 18 Jul, 2019 at 09:29 AM

छेडला जो तिने तो धुंद मारवा होता,,, सांग नेमका हा अधीर ऋतु कोणता होता?? सजली होती पहाट चांदण फुलांनी ऐन ग्रीष्मातही बघ बाहवा सुखावला होता,, बहुदा पाउस वळवाचा आज वळचणीला तिला भेटला होता!!!

Submitted on 14 Jul, 2019 at 06:18 AM

माझी होऊन जगेन म्हणते किमान एकदा, असंही तुझ्यासाठी जगताना स्वःताला विसरलीये कैकदा!!!!!! डाॅ अस्मिता सातकर

Submitted on 26 Jun, 2019 at 09:42 AM

नजरेतल्या खट्याळपणाला झुकलेल्या पापण्यांची तटबंदी...... बोलक्या भावनांना उगाच ओठांची बंदी!!!!!

Submitted on 26 Jun, 2019 at 09:37 AM

निरोपाची हुरहुर दोघांच्याही मनात,,, मुक्या आसवांची बरसात काळजाच्या घरात!!!! #goodbye #drasmitasatkar #निरोप


Feed

Library

Write

Notification

Profile