माझी होऊन...

माझी होऊन जगेन म्हणते किमान एकदा, असंही तुझ्यासाठी जगताना स्वःताला विसरलीये कैकदा!!!!!! डाॅ अस्मिता सातकर

By Asmita Satkar
 84


More marathi quote from Asmita Satkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract