Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
डोंगरावरचा...

डोंगरावरचा बंगला सहलीसाठी निवडला. सर्वांची जेवणे गप्पागोष्टी मजेत झाल्या दिवे बंद केल्यावर एकदम अंधार झाला. खिडक्या बंद करुनही घळीतलासूं सूं वारा जोराने वाहत होता. वरील पत्रे वा-याने भयानक नृत्य करु लागले. सर्वजण घाबरले. सकाळ कधी होईल याची वाट पहात राहिले सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 184


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract