Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
काही आठवणी...

काही आठवणी माणसांपेक्षा जवळच्या वाटतात. प्रत्येकक्षणी काहीतरी सुचवतात...कसलंही बंधन नसतं....सगळं शब्दांपलीकडलं! सगळं लख्ख,पारदर्शी आणि तितकंच निरपेक्ष! माणसं बदलतात,दूर जातात... पण त्यांच्या आठवणी मात्र कायम कोरल्या जातात आपल्या मनात खोलवर!

By Tejal Dalvi
 97


More marathi quote from Tejal Dalvi
4 Likes   1 Comments
8 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar marathi quote from Abstract