Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
बाहेर आभाळ...

बाहेर आभाळ भरून आलं होतं. कोणत्याही क्षणी पाऊस सुरू होईल असं वातावरण...अशा वेळी ही पृथ्वी जरा जास्तच मोहक दिसु लागते! ते इंद्रधनुष्य, ती हिरवीगार टेकडी, मातीचा सुगंध या सगळ्या गोष्टी मनात साठवायला लागतो आपण...!

By Tejal Dalvi
 88


More marathi quote from Tejal Dalvi
4 Likes   1 Comments
8 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar marathi quote from Abstract