Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
प्रेमाचे...

प्रेमाचे मोल व्यवहारात कधीच तोलता येत नाही आणि म्हणूनच प्रेमिकांचे प्रेम आंधळं असतं असं म्हणतात सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 150


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract