Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
चुका चुका...

चुका चुका सर्वांकडूनच होतात पण चुका लक्षात येणे पुन्हा न होऊ देणे आणि झालेल्या चुकीबद्दल योग्य पद्धतीने माफी मागणे खूप महत्वाचे आहे सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 95


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract