Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
मन एक...

मन एक स्वच्छ आरसा आहे चांगली वाईट सर्व कर्मे तो प्रत्येकाला दाखवतो एखादा बोध घेतो काही तसेच पुढे जातात आणि शेवटी पस्तावतात सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 167


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract